Přidávání cizích JS knihoven do vaší šablony

Chcete ve vaší šabloně používat cizí JavaScriptové knihovny, jako je např. bxSlider nebo dotdotdot? Pomocí několika maker ve functions.php vaší šablony toho lze dosáhnout.

Existuje hook, který umožňuje přidávat další JavaScriptové soubory a CSS soubory (mimo style.css, který máte rovněž automaticky). Jedná se o wp_enqueue_scripts a obvykle se přidává pomocí add_action, i když toto volání je pouze synonymem pro add_filter:

Uvedený kód zavádí obsluhu hooku pro přidávání uživatelských skriptů (do stránky, nikoliv do administrace, na to slouží jiný hook). Uvnitř obsluhy pak můžete definovat libovolný počet skriptů a CSS stylů, které chcete zavést. Adresář šablony vám dodá známé makro get_template_directory_uri().

Třetím parametrem volání wp_enqueue_script je seznam závislostí pro zavedení vašeho skriptu. Typicky zde bývají odkazy na standardní knihovny jQuery, jQuery UI, WordPress JavaScript knihovny apod. Seznam jejich identifikátorů lze nalézt na stránkách dokumentace WordPressu.

Aby výše uvedený kód fungoval i ve vaší šabloně, je třeba před závěrečnou značku </head> ve vaší šabloně přidat volání makra wp_head() pro korektní vygenerování příslušného připojovacího kódu, tedy v souboru header.php takto:

Zde přidáváme jednu JavaScript knihovnu ručně a ostatní podle automatických závislostí z functions.php. Lépe by bylo přidávat všechny pomocí WordPressu a jeho hooků (v nich lze ovlivnit, na které stránky se přidá jaká knihovna, což na úrovni šablony nepůsobí hezky).